• banner

Agencja Celna


1Oferujemy kompleksową obsługę celną w portach polskich i niemieckich:

  • odprawy fiskalne w portach niemieckich (odroczenie płatności podatku VAT);
  • odprawy celne w procedurze importu i eksportu;
  • odprawy celne w procedurze tranzytu (dokument T1);
  • zabezpieczenie na poczet długu celnego w procedurze tranzytu i dopuszczenia do obrotu;
  • uiszczanie w imieniu naszych kontrahentów należności celnych, podatkowych i innych związanych ze zgłaszaniem towaru przed Urzędem Celnym;
  • wypełnianie karnetów TIR;
  • wnoszenie odwołań i innych wniosków podlegających rozpatrzeniu przez organy celne;
  • występowanie o uzyskanie pozwoleń;
  • doradztwo w sprawach celnych.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt.