• banner

Świadectwo AEO

aeolog

W dniu 20 marca 2012 roku NTK Neutrales Transport Kontor Polska Sp. z o.o. otrzymała świadectwo AEO (dokument PDF) czyli status Upoważnionego Przedsiębiorcy (PL AEOC320000120053; ang. AEO – Authorized Economic Operator).

Certyfikat AEO potwierdza, że nasza firma  jest wiarygodnym i wypłacalnym partnerem w międzynarodowej wymianie towarów. Status Upoważnionego Przedsiębiorcy pozwala nam korzystać z szeregu przywilejów,  co przekłada się na znacznie szybszą obsługą przesyłek w odprawach celnych.

Ułatwienia wynikające z posiadania świadectwa AEO to m.in.:

  • priorytetowa obsługa zgłoszeń celnych oraz  wszelkich wniosków składanych do organów celnych,
  • mniejsza liczba kontroli dokumentów i kontroli fizycznych,
  • priorytetowe traktowanie przesyłki w przypadku wytypowania do kontroli (przeprowadzenie kontroli poza kolejnością),
  • wybór miejsca przeprowadzenia kontroli – na wniosek upoważnionego przedsiębiorcy po uzgodnieniu z organem celnym,
  • uprzednie powiadomienie o wytypowaniu przesyłki do kontroli.

Status AEO uznawany jest we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w Szwajcarii, Norwegii, Japonii  i Stanach Zjednoczonych.  Oznacza to, iż przedsiębiorca niezależnie od miejsca uzyskania statusu AEO korzysta z tych samych ułatwień w całej Unii Europejskiej.